Hjelp oss å hjelpe barn og unge fra Ukraina - i Norge!

Shapka varmer ikke bare hodet,
men også hjertet

SHAPKA DOES NOT ONLY WARM YOUR HEAD, BUT
YOUR HEART AS WELL
💛💙

Help children & young people from Ukraine - in Norway!

Vi gjør så godt vi kan for å tilfredsstille din støtte ved kjøp fra Shapka!

Shapka as er en veldedig, non-profit organisasjon, som drives på frivillig og ubetalt basis, der alt overskudd går til hjelp til ukrainske flyktninger. Noe uregelmessighet mht ferdige strikkeprodukter og leveranser må påregnes.

We do our best to satisfy your support for Shapka!

Shapka as is a charitable, non-profit organization, run on purely voluntary basis and all profits go to help refugees from Ukraine. Some irregularities in regrads to finished knitted products and deliveries may be expected.