SHAPKA AS

GRUNNLEGGERE / founders:
DARJA BARANNIK
GRY BERG

vårt styre / our board
Thomas Berg – styreleder
Gry Berg - daglig leder
Cathrine Simensen
Anette BlikstaD
Organisasjonen ble startet i mars 2022, som et frivillig initiativ for å hjelpe flyktinger fra Ukraina, som kommer til Norge. Ut av dette, i mai 2022, ble selskapet Shapka as stiftet. Shapka as drives kun av frivillige og med frivillige, og alt overskudd går direkte til bistand. En stor takk til alle som har bidratt:

The organization was established in March 2022, as a voluntary initiative to help refugees from Ukraine, who come to Norway. Out of this, in May 2022, the company Shapka as was founded. Shapka as, is run solely by, and with, volunteers. All proceeds go directly to aid. A huge thank you to everyone who has contributed:

Pagelook as - Web design
Bielke & Yang grafikk
Alexandra Gjerlaugsen - foto
Fladby as - trykk
Advokatfirma Wikborg Rein - juridisk
Nordstrand revisjon og Agente as - økonomisk rådgivning
Nils Petter Nordskar - ideutforming
NoName og Guri@Indiblomst - promotering, salg og strikkeoppskrifter

og alle andre som bidrar frivillig med å hjelpe oss videre!
and to all of you who contribute voluntarily to help us move on!

Overskuddet fra Shapka as deles ut til Ukrainsk bistand i Norge, per i dag er dette Caritas og Dråpen i Havet:

Profits from Shapka as are distributed to Ukrainian aid in Norway, pt. Caritas and Dråpen i Havet:

Dråpen i Havet

Caritas as

PRESSE

Finansavisen februar 2023
Finansavisen februar 2023
Drammens Tidende februar 2023
Norsk Ukeblad mars 2023
Norsk Ukeblad mars 2023